BLOG

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Z roku na rok na znaczeniu zyskują nowe źródła pozyskiwania energii, które pozwalają na wykorzystanie tego, co odnawialne. Badania dowodzą, że również w Polsce opłacalne jest korzystanie z energii słonecznej. Mapa nasłonecznienia wskazuje, że za montowaniem nowoczesnych systemów fotowoltaicznych przemawia zarówno liczba dni słonecznych, jak i natężenie promieniowania. Czym dokładnie są te nowoczesne farmy fotowoltaiczne i jaka jest zasada ich funkcjonowania?

Farma fotowoltaiczna - czym jest?

Farmy fotowoltaiczne lub inaczej instalacje fotowoltaiczne możemy określić, jako pomniejszone elektrownie słoneczne. Systemy te działają przy pomocy paneli słonecznych, zawierających ogniwa fotowoltaiczne, które w ramach przeprowadzanych procesów dają pożądany efekt końcowy w postaci prądu zmiennego. Farmy fotowoltaiczne komponowane są zazwyczaj na dużej powierzchni, co pozwala na maksymalne wykorzystanie promieniowania docierającego do poszczególnych jej elementów. Pozyskana energia może być wykorzystywana przez gospodarstwa domowe. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać niezależność od zewnętrznego dostawcy. Coraz częściej powstają także kompleksowe systemy, które umożliwiają dalszą dystrybucję wytworzonej energii. Koszt ich stworzenia zależy od wielu zmieniających się czynników, w tym od powierzchni zajmowanej przez konstrukcję. Farmy fotowoltaiczne to nowy rodzaj inwestycji, który w Polsce wciąż nabiera tempa. Jego potencjał wskazuje jednak na to, że w kolejnych latach będziemy obserwować ciągły wzrost zainteresowania takim rozwiązaniem. 

O czym trzeba pamiętać? 

Aby możliwe było pełne skorzystanie z zalet farmy fotowoltaicznej, należy zadbać o wszystkie konieczne elementy. Głównym punktem jest odpowiednie umiejscowienie paneli słonecznych. Efektywne pozyskiwanie energii zależne jest od natężenia promieniowania i od czystości powietrza, które nie może być zapylone. Warto pamiętać, że duże farmy fotowoltaiczne wymagają odpowiednich pozwoleń. Firma rozpoczynająca pracę nad stworzeniem takiej konstrukcji powinna stworzyć tzw. projekt koncepcyjny, dołączając do niego wymagane dokumenty. W ich skład wchodzi m.in. specyfikacja wszystkich urządzeń, wizualizacja farmy fotowoltaicznej i rozmieszczenie poszczególnych jej obiektów w przestrzeni, opis inwestycji, czy jej dokładny kosztorys. 

Wróć do bloga